دانلود به ازای پرداخت

از اونجایی که تهیه هر نوع مطلب برای سایت هزینه داره ما برای پرداخت هزینه های خود شروع به ساخت فایل های آموزشی و کلید های میابر زدیم و جدا از این که پیشتر مطالب سایت رایگان است بعضی از مطالب و فایل های که در یادگیری یا انجام کار به ما سرعت می بخشد رو با کنترین هزینه در اختیار کاربران می گذاریم.